Blakken, det vanlige navn på den typiske norske fjordhest helt fra folkevisen om Beiarblakken, til Bjørnsons fortelling Blakken, Nordahl Rolfsens vers Fola, fola Blakken, verset fra smia Sko Blakken, sko Blakken med hammar og tang, o.fl.