Hestehår, hestetagl, i snevrere forstand de lange, tykke hår langs øvre kant av hestens hals (man) og på hestens hale. Har pga. sin lengde, styrke og elastisitet stor anvendelse, bl.a. til hår i fiolinbuer, hårduk (hårsikter), krøllhår, fangstapparater (doner) o.l.