Rødsalamander, amfibieart i familien lungeløse salamandere. Blir 11–15, sjelden 18 cm lang. Rød med svarte prikker på ryggsiden. Omfatter flere underarter, som lever under mose og steiner i nærheten av vann i det østlige USA.