Lungeløse salamandere, amfibiefamilie i ordenen haleamfibier; med 433 beskrevne arter fordelt på to underfamilier, er dette den største familien av haleamfibier. Utbredt i Amerika fra Alaska til Brasil og Bolivia, med isolerte slekter i Sør Europa og Korea. Disse amfibiene mangler lunger, og respirasjonen skjer gjennom huden eller gjennom munnens slimhinner; mellom neseborene og overleppen går en karakteristisk fure som brukes som kjemisk sanseorgan. Mange av artene lever hele livet på land der også mange legger eggene, og hos enkelte kommer ungene ut av eggene som små kopier av den voksne salamanderen uten noe larvestadium utenfor egget.