Småfe, fellesbetegnelse for sau og geit, til forskjell fra storfe. Kalles også smale.