Reindriftsnæringen i Finnmark har utviklet seg fra jakt på villrein til man på 1500- og 1600-tallet gikk over til tamreindrift. Selv om Finnmark, samer og reindrift er knyttet nært sammen i manges bevissthet, er ikke reindrift sysselsettingsmessig noen dominerende næring. I 2002 hadde om lag 2000 reindrift som hovednæring i fylket fordelt på 424 driftsenheter. Sysselsettingen har siden sist i 1990-årene vist svak nedgang; det samme har antall rein.

Det var 126 000 tamrein i Finnmark i 2002. Reindriftsnæringen utøves over enormt store områder med sesongmessige flyttinger. Tidligere var det vanlig at samene flyttet sammen med reinen, men nå er de fleste reindriftssamene bofaste, og bare reingjeterne deltar under selve flyttingene. Om vinteren beiter reinen på vidda, mens kyststrøkene utnyttes som kalvingsland og sommerbeite.

Vest-Finnmark reinbeiteområde har et areal på 24 400 km² og omfatter den vestre delen av Finnmark og den nordligste delen av Troms fylke. Øst-Finnmark reinbeiteområde har et areal på 30 700 km² i området fra Karasjok i vest til grensa mot Russland i øst.

Stasjonære reinslakterier finnes i tettstedene Karasjok og Kautokeino, som også har reindriftsskole. For å hindre at rein krysser riksgrensene er det reist gjerder langs grensene mot Finland og Russland.

Selv om reinen i stor grad utnytter land som er lite produktivt, har det de senere år blitt et stadig større press på å utnytte reindriftsområdene til andre formål, og det har vært konflikter bl.a. med jordbruk, vannkraftutbygging, mineralutvinning og Forsvarets aktiviteter. I tillegg er antall rein for høyt i forhold til beiteressursene, noe som har ført til store problemer for næringen.

Hjemmeside til reindriftsforvaltningen i Norge

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

19. oktober 2011 skrev joachim gjelsvik

Vet dere hvorfor antallet har økt så mye? Og hvorfor det er så mye i Finnmark?

19. oktober 2011 svarte Svein Askheim

Vi har allerede gitt deg flere tips, slik at du kan besvare oppgavene dine. Dessverre kan vi ikke løse skoleoppgaver fullstendig.

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.