Anteridium, hannlig kjønnsorgan som finnes hos alger, moser og karsporeplanter og hos en del sopparter. Hos alger og sopp består hvert anteridium oftest av en enkelt celle, hos moser og karsporeplanter av mange celler. I hvert anteridium dannes det et større eller mindre antall bevegelige hannlige kjønnsceller (spermatozoider). Hos mange sopper overføres kjernene direkte til hunnindividet, uten dannelse av kjønnsceller. Jf. oogonium.