Rhizoider, hårlignende dannelser på stengel eller blad hos mosene eller på undersiden av bregneforkim. De tjener til å feste planten til underlaget. De har neppe den samme betydningen for vannopptaket som røttene har hos dekkfrøede og nakenfrøede planter, idet f.eks. mosene lett absorberer vann gjennom sin overflate. Også mange alger er festet til underlaget med trådformede rhizoider.