Ledningsvev, cellevev hvor stofftransporten foregår. Laverestående planter har ikke behov for et spesielt ledningsvev, og stofftransporten går hos dem fra celle til celle gjennom vanlig parenkymvev. Typiske landplanter har imidlertid behov for ledningsvev. Allerede hos noen brunalger er det antydning til ledningsvev, men dette blir først tydelig hos mosene og er helt utformet som et spesialisert vev hos karsporeplantene og frøplantene. Ledningsvevet er hos disse av to slag: vedvev, der vesentlig transporten av vann og løste salter foregår, og silvev, hvor transporten av forskjellige organiske stoffer (sukker, aminosyrer, vekststoffer) foregår. Ledningsvev er hos mange planter oppdelt i ledningsstrenger, som hver for seg inneholder både ved- og silvev.