Forkim, det første utviklingsstadiet hos sporeplanter. Den oppstår ved sporens spiring og er hos mosene trådformet (protonema), hos karsporeplantene bladformet (prothallium). I begge tilfeller er den svært liten og festet til jorden med fine tråder (rhizoider). Hos mosene vokser moseplanten med stengel og blad frem fra knopper på forkimen. Hos karsporeplantene bærer forkimen forplantningsorganene (arkegonier og anteridier).