Tysklands offisielle nyhets- og billedbyrå under Hitler-regimet 1933–45. Oppstod ved nazifisering av det opprinnelige tyske nyhetsbyrå Wolffs Telegraphisches Büro, grunnlagt 1849.