Völkischer Beobachter, tysk avis, grunnlagt 1887, nasjonalsosialistenes hovedorgan 1920–45. Alfred Rosenberg var sjefredaktør 1923–38; Hitler var ansvarlig utgiver 1925–33.