PDS, tysk politisk parti med hovedutbredelse i Øst-Tyskland, stiftet 1946 som Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), en sammenslutning av KPD (Tysklands kommunistiske parti) og sosialdemokratene i den sovjetisk-okkuperte sonen. De første formenn var kommunisten Wilhelm Pieck og sosialdemokraten Otto Grotewohl. Partiet var det «statsbærende» parti i Øst-Tyskland (DDR) frem til omveltningene 1989/90. Partiet ble reorganisert og fikk sitt nye navn i 1990. Etter Tysklands samling ble partiet representert i Forbundsdagen, og i Øst-Tyskland har oppslutningen om PDS vært betydelig. Ved forbundsdagsvalget i 1994 fikk PDS 4,4 % av stemmene og 30 mandater; i de østlige delstatene var stemmeandelen 17,7 %. Partiet gikk senere tilbake og kom 2002 under sperregrensen, men fikk valgt to direkte mandater. I 2005 gikk partiet sammen med utbrytere fra sosialdemokratene i det nye Venstrepartiet (Die Linke), som fikk 8,7 % av stemmene og 54 mandater i Forbundsdagen. Partiets mest profilerte politiker har vært Gregor Gysi, partileder i PDS (fra 2003) er Lothar Bisky.