landbrukssamvirke

Artikkelstart

Landbrukssamvirke, landbrukets økonomiske organisasjoner. Det er en rekke samvirkeorganisasjoner i det norske jordbruket, innen salg av landbruksprodukter (blant annet Tine og Nortura), innkjøp («felleskjøpene»), avl (Geno og Norsvin), og bank- og forsikring.

I tillegg til den rent forretningsmessige virksomhet har mange av de økonomiske organisasjonene oppgaver som interesseorganisasjoner. De er også engasjert i produsentrådgivning, kvalitetsarbeid og forskning. Landbrukssamvirket deltar også i internasjonalt samarbeid på en rekke områder, blant annet i utviklingsland.

Medlemmene har rett og plikt til å levere til eller kjøpe fra vedkommende organisasjon (plikten gjelder ikke maskiner og lignende). Medlemskapet er normalt knyttet til gårdsbruket, og ikke til eieren personlig. De fleste bruk er tilsluttet minst én av organisasjonene.

De forskjellige organisasjonene

17 bondeeide samvirkebedrifter er tilsluttet samarbeidsorganet Norsk Landbrukssamvirke.
Av .

17 bondeeide samvirkebedrifter er tilsluttet samarbeidsorganet Norsk Landbrukssamvirke. Samvirkebedriftene har en samlet omsetning på rundt 75 milliarder kroner, har i alt 50 000 eiere og sysselsetter omkring 17 000 personer (2018).

Salgssamvirket

Salgssamvirkene, for eksempel Tine og Nortura, skal omsette produktene rasjonelt og effektivt. De skal drive markedsregulering etter retningslinjer fra Omsetningsrådet ved geografisk utjevning, lagring fra overskudds- til underskuddsperioder, reguleringseksport eller -import, prisutjevning for alternativ anvendelse av visse varer.

Samvirke-organisasjonene tar på denne måten del i den offentlige forvaltningen av jordbrukspolitikken etter omsetningsloven.

Innkjøpssamvirket

Innkjøpssamvirket skal skaffe sine medlemmer fullverdige driftsmidler, blant annet mineralgjødsel, kraftfôr, såvarer og maskiner, til rimelige priser.
Av .

Innkjøpssamvirket skal skaffe sine medlemmer fullverdige driftsmidler, blant annet mineralgjødsel, kraftfôr, såvarer og maskiner, til rimelige priser. Innkjøpssamvirket driver også forsøksvirksomhet på flere områder, som møller, kornsiloer, produksjon av teknisk utstyr og fôrblandinger, med mer.

Felleskjøpene er organisert i fire distriktsorganisasjoner med Norske Felleskjøp («Felleskjøpet») som samarbeidsorgan. Norske Felleskjøp eies av cirka 50 000 bønder.

Bank- og forsikringssamvirket

Landkreditt SA er et samvirkeforetak eid av 10 500 næringsdrivende bønder, hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med definerte produkter i datterselskapet Landkreditt Bank AS. Landkreditts formål er å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger til landbruket.

Gjensidige Forsikring er med sin bakgrunn i bygdebrannkassene blant Norges eldste samvirketiltak fra begynnelsen av 1800-tallet. Konsernet har en sterk posisjon i landbruksmarkedet når det gjelder forsikring for bønder og samvirkebedriftene.

Avlssamvirket

Geno SA er eid av 10 500 norske storfebønder organisert i samvirke. Genos hovedoppgaver er avl og utvikling av NRF-kua (norsk rødt fe). I dette ligger forskning, utvikling og drift av avlssystemer.

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av 1563 norske svineprodusenter. Norsvin er et internasjonalt avlsselskap, med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk som viktigste oppgaver.

Andre samvirkeformer

Utenom de nevnte organisasjonene finnes en rekke samvirketiltak og -former. Bønder som har hver sin driftsenhet, samarbeider ofte om felles driftsløsninger gjennom ulike typer samdrift. Gjennom fellesfjøs, fellessetrer og avløserringer kan dyrestellet rasjonaliseres. Flere gårder går sammen om bruk av maskiner (maskinstasjoner, -lag og -ringer). Gjennom forsøksringene får den enkelte bonde direkte kontakt med plantekulturforskningen.

Bondens Marked SA gir bønder mulighet til å selge produkter direkte til forbruker. Inn på tunet-samvirker bruker gården som ressurs for å tilby tjenester innen helse og omsorg, til barn og unge, samt arbeidstrening og rehabilitering.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev Finn Bjørnå

Hei, delen om innkjøpssamvirke er litt utdatert. Det er nå to Felleskjøp i Norge: Felleskjøpet Rogaland Agder og Felleskjøpet Agri. Norske Felleskjøp er ikke et samarbeidsorgan for Felleskjøpene; FKRA meldte seg ut for noen år siden. Her er mer om hva organisasjonen Norske Felleskjøp driver med nå: https://www.fk.no/om-norske-felleskjoep

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg