Samvirkeforetak, sammenslutningsform som bygger på de kooperative prinsippene, se samvirke. Et samvirkeforetak særkjennes ved at foretaket ikke har til formål å skaffe deltakerne (medlemmene) avkastning og gevinst på innskutt kapital, men å ivareta deltakernes forbruksmessige eller yrkesmessige interesse ved å skaffe disse varer eller tjenester eller ved å omsette varer eller tjenester som medlemmene produserer. Karakteriske trekk er videre at samvirkeforetakene er åpne for alle som ønsker å benytte foretakets tjenester, at foretaket er demokratisk oppbygd ved at hver deltaker har én stemme, at økonomiske utdelinger fra foretaket til deltakerne skal skje i forhold til deltakernes bruk av foretakets tjenester og at det bare kan utbetales en begrenset rente på deltakernes innskudd i foretaket. Bortsett fra at enkelte spesielle typer samvirkeforetak er lovregulert, så som boligsamvirke som er regulert i bustadbyggjelagslova og burettslagslov, se boligbyggelag og borettslag, er samvirkeforetakene ikke regulert i egen lov for denne foretaksformen. En slik lov er imidlertid foreslått i NOU 2002:2 lov om samvirkeforetak. Aksjeloven gjelder ikke for samvirkeforetak, med mindre det i foretakets stiftelsesgrunnlag er bestemt at aksjeloven skal gjelde, se aksjeloven § 1-1 tredje ledd nr. 3.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

4. februar 2016 skrev Harald Benestad Anderssen

Det er uriktig at vi ikke har en lov om samvirkeforetak. En slik lov ble gitt i 2007 med ikrafttredelse 1. januar 2008.

27. mai 2016 svarte Mari Paus

Hei! Takk for kommentaren. Ser på Lovdata at du har helt rett (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-81). Vi skal få en fagansvarlig på plass som kan oppdatere artikkelen. Med vennlig hilsen Mari i redaksjonen.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.