Samvirkeforetak, sammenslutningsform som bygger på de kooperative prinsippene, se samvirke. Et samvirkeforetak særkjennes ved at foretaket ikke har til formål å skaffe deltakerne (medlemmene) avkastning og gevinst på innskutt kapital, men å ivareta deltakernes forbruksmessige eller yrkesmessige interesse ved å skaffe disse varer eller tjenester eller ved å omsette varer eller tjenester som medlemmene produserer. Karakteriske trekk er videre at samvirkeforetakene er åpne for alle som ønsker å benytte foretakets tjenester, at foretaket er demokratisk oppbygd ved at hver deltaker har én stemme, at økonomiske utdelinger fra foretaket til deltakerne skal skje i forhold til deltakernes bruk av foretakets tjenester og at det bare kan utbetales en begrenset rente på deltakernes innskudd i foretaket. Bortsett fra at enkelte spesielle typer samvirkeforetak er lovregulert, så som boligsamvirke som er regulert i bustadbyggjelagslova og burettslagslov, se boligbyggelag og borettslag, er samvirkeforetakene ikke regulert i egen lov for denne foretaksformen. En slik lov er imidlertid foreslått i NOU 2002:2 lov om samvirkeforetak. Aksjeloven gjelder ikke for samvirkeforetak, med mindre det i foretakets stiftelsesgrunnlag er bestemt at aksjeloven skal gjelde, se aksjeloven § 1-1 tredje ledd nr. 3.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

4. februar 2016 skrev Harald Benestad Anderssen

Det er uriktig at vi ikke har en lov om samvirkeforetak. En slik lov ble gitt i 2007 med ikrafttredelse 1. januar 2008.

27. mai 2016 svarte Mari Paus

Hei! Takk for kommentaren. Ser på Lovdata at du har helt rett (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-81). Vi skal få en fagansvarlig på plass som kan oppdatere artikkelen. Med vennlig hilsen Mari i redaksjonen.

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.