felleskjøp

Felleskjøp, landsdelsorganisasjoner for innkjøpssamvirket i landbruket. Felleskjøpene skal ved kjøp, foredling, fremstilling og formidling skaffe sine medlemmer gode og rimelige driftsmidler. Kunstgjødsel, plantevernmidler, konserveringsmidler, maskiner m.m. skaffes ved ren handelsvirksomhet, mens kraftfôr produseres i egne møller og fôrblanderier. Gjennom avtale med kontraktdyrkere forestår felleskjøpene en stor del av den statskontrollerte såvareavl i landet. Fra 2001 har Norske Felleskjøp markedsreguleringsansvaret for det norske kornmarkedet.

Faktaboks

Også kjent som
FK

Opprinnelig var hvert felleskjøp en sammenslutning av lokale innkjøpslag, gjerne ett i hver kommune, med solidarisk ansvar og med kjøpeplikt for visse varegrupper. Som innkjøpslag fungerer også meierier, samvirkelag m.m. De fleste felleskjøp har nå direkte medlemskap.

Det er fire regionale felleskjøp som dekker hele landet: Felleskjøpet Øst Vest (hovedkontor Oslo), Felleskjøpet Rogaland Agder (hovedkontor Stavanger), Nordmøre og Romsdal Felleskjøp (hovedkontor Molde) og Felleskjøpet Trondheim, som dekker de fem nordligste fylker. De har til sammen ca. 54 000 medlemmer og en samlet omsetning på ca. 8 mrd. kr (2003).

Historikk

I siste halvdel av 1800-tallet stod norske landhusholdningsselskap (se landbruksselskap) i spissen for å organisere omsetningen av driftsmidler til landbruket, og 1896 ble Landhusholdningsselskabernes Fællesinnkjøbsforening dannet i Oslo. Fra starten var Østfold, Hedmark, Oppland og Buskerud med, senere kom Akershus, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Navneforandring til Landhusholdningenes Felleskjøp 1908, til Felleskjøpet Oslo 1921 og til Felleskjøpet Østlandet 1985. Dette ble 1999 sammenslått med Felleskjøpet Vestlandet til Felleskjøpet Øst Vest.

Vestlandske Landhusholdningsselskabers Fællesinnkjøbsforening ble dannet 1900. Omorganisert 1911 og fikk navnet Det Vestlandske Kjøbelag, fra 1974 Vestlandske Felleskjøp og fra 1985 Felleskjøpet Vestlandet, som 1999 gikk inn i Felleskjøpet Øst Vest.

Felleskjøpet Rogaland Agder ble dannet 1970 ved en fusjon av Agder Kjøpelag, dannet 1899 i Vest-Agder, og Rogaland Felleskjøp.

I Møre og Romsdal ble det første felleskjøp dannet 1915, senere ble det tre ulike organisasjoner med tilholdssted i henholdsvis Ålesund (Møre Felleskjøp), Molde (Romsdals Sals- og Kjøpelag) og Kristiansund (Nordmøre Landbruksforretning). De to sistnevnte ble sammensluttet til Nordmøre og Romsdal Felleskjøp 1970, mens Møre Felleskjøp fusjonerte 2000 med Felleskjøpet Øst Vest.

I Trøndelags-fylkene ble Landhusholdningsselskabernes Fællesforretning dannet 1900, fra 1905 Nordenfjeldske landhusholdningsselskabers indkjøbs- og salgsforening og fra 1923 Felleskjøpet Trondheim. Troms Felleskjøp fra 1920 ble medlem først 1973.

Som samarbeidsorgan mellom de ulike felleskjøp ble Felleskjøpenes Landsforbund stiftet 1934 og Felleskjøpenes Maskinkjøp 1969. Begge to gikk 1973 inn i den nye topporganisasjonen Norske Felleskjøp.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg