Organisasjoner i landbruket

Som jordbruksland er Norge sterkt preget av geografisk beliggenhet og naturforholdene. Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon. Av hele landarealet er knapt 3 % jordbruksareal, 70 % er uproduktive områder og 20 % er produktiv skogsmark.Forholdene for jordbruksdrift varierer betydelig mellom landsdelene, ikke minst lengden på vekstsesongen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Reidar Almås

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 26 artikler: