Fellesfjøs, også kalt samdrift, består i at flere gårdsbruk som driver melkeproduksjon går sammen om å drive sine besetninger i fellesskap, gjerne ved å bygge et nytt og større fjøs. De samarbeider om fjøsstell, administrasjon og høsting av fôr. Hvor tett og omfattende samarbeidet er kan variere. Et fellesfjøs blir helst organisert som et andelslag. Den mest vidtgående samarbeidsformen innebærer at medlemmene forpakter bort sine gårder til laget, og selv tar ansettelse hos dette. Alternativt drives jordveien som før, med salg av fôravlingene til laget. Medlemmene kan også ha dyr i sine egne fjøs. Til utnyttelse av større områder kulturbeite eller fjellbeiter er fellesfjøs kalt fellesseter.