Hamar, opprettet 1958 som interesseorganisasjon for svineprodusenter i Norge. Norsvin driver avlstiltakene på svin i Norge, rånetesting, halvsøskentest, unggrismålinger, effektivitetskontroll og seminvirksomhet. Norsvin driver avl på landsvin (ca. 2300 avlspurker) og duroc (ca. 800 avlspurker) fordelt på foredlingsbesetninger. Yorkshire importeres fra Sverige og oppformeres i Norge. Norsvins virksomhet er sterkt internasjonalisert i senere år gjennom datterselskapet Norsvin International, med eksport av norsk avlsmateriale til USA, Australia, Polen og Litauen. I Finland og Sverige har en økende andel av slaktegrisen som produseres norske gener på grunn av samarbeidsavtaler om eksport av landsvin og duroc. Utgir fagbladet Svineavlsnytt. Ca. 3000 medlemmer (2005).