omsetningsloven

Omsetningsloven, lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror av 10. juli 1936, har til formål gjennom samvirke å fremme omsetningen av visse jordbruksvarer. Loven omfatter kjøtt av storfe, kalv, sau, reinsdyr, fjærfe og svin; korn og oljefrø; melk, smør, ost, egg, pelsdyr- og reinsdyrskinn, hagebruks- og gartneriprodukter.

Loven hjemler adgang til å legge en avgift på omsetningen av disse varene. Avgift skal svares av alt salg fra produsent, uavhengig av omsetningskanal. Innkomne avgiftsmidler kontoføres særskilt for hvert produkt og kan bare anvendes til tiltak for vedkommende produktgruppe. Tiltakene kan være eksport, billigsalg, frysing eller industriell bearbeiding. Kostnadene forbundet med det blir dekket over Omsetningsrådets fond etter søknad. Pris- og markedsregulerende tiltak blir også fastsatt i jordbruksavtalen og reindriftsavtalen, og en del midler blir tilført som statsbevilgning. Slike bestemmelser og bevilgninger supplerer lovens tiltak, men gjelder bare for vedkommende avtaleperiode. Penger fra Omsetningsrådets fond benyttes også til tiltak for å fremme økt salg eller kvalitet, faglig og produksjonstilpassende veiledning overfor produsentene m.m. Tiltakene fremmes gjennom vedkommende samvirkeorganisasjon.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg