Fellesseter, andelslag som er startet for å ta imot medlemmenes geiter eller kyr i beitetiden. Hensikten er bl.a. å spare arbeidskraft i sommerhalvåret ved reising av rasjonelle seterfjøs, bruk av maskinmelking og ved at besetningen settes sammen av et høvelig antall dyr. Medlemmene får også økt fôrgrunnlag på gården fordi dyrene ikke tærer på hjemmearealene når de er til seters. Oppgjør skjer etter de enkelte dyrs melkeproduksjon. Se nabosamvirke.