Omsetningsrådet, statlig forvaltningsorgan under Landbruks- og matdepartementet som forestår gjennomføringen av omsetningsloven, herunder forvaltning av innkomne avgiftsmidler. Rådet har 19 medlemmer, ett fra hver av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Forbrukerrådet, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Coop Norge, Tine BA, Gilde Norsk Kjøtt BA, Prior Norge, Norske Felleskjøp, Norkorn, Norges Pelsdyralslag, AL Gartnerhallen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Barne- og likestillingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Hoff Norske Potetindustrier, Norsk Landbrukssamvirke, en felles representant for Kjøttbransjens Landsforbund, Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund, Fjørfebransjens Landsforening og Meieribransjens Landsforbund. Rådet forvalter også midler fra jordbruksavtalen. Fra 2000 er Statens landbruksforvaltning sekretariat for Omsetningsrådet.