Brydehval, hvalart i finnhvalfamilien. Bardehval som tilhører slekten finnhvaler. Lengde opp til 13 m, vekt 26 tonn. Den forekommer i varmere havområder, og lever vesentlig av små stimfisk. Navn etter den norske reder og hvalfanger Johan Bryde (1858–1925).