Kjønnsmodenhet, det tidspunkt de primære kjønnsorganene, testikler og eggstokker, begynner å produsere modne befruktningsdyktige kjønnsceller. Den sammenfaller med fremkomsten av såkalte sekundære kjønnskarakterer, ytre særpreg som fremhever ulikhetene mellom de to kjønn, f.eks. fargetegninger i fjærdrakten hos fugler, fremvekst av gevir hos hannhjorten osv. Menneskets kjønnsmodning i Norge inntreffer hos menn normalt i alderen 14–17 år, hos kvinner ved 12–15 år. Den gir seg utad til kjenne ved sekundære kjønnskarakterer som dypere stemme, skjeggvekst osv. hos mannen, utvikling av brystene og kvinnelige legemsformer hos kvinnen. Tidspunktet for inntreden av menneskers kjønnsmodning i den vestlige, industrialiserte verden har vist synkende tendens, trolig som følge av bedret ernæring og levekår. Se pubertet.