Finnhvaler, hvalfamilie i underordenen bardehvaler. Finnhvaler har både en velutviklet ryggfinne og bukfurer. Familien omfatter to slekter, Balaenopteraog Megaptera,med i alt 7 arter: blåhval (B. musculus), finnhval (B. physalus), seihval (B. borealis), brydehval (B. edeni), vågehval (B. acutorostrata), B. omurai og knølhval (Megaptera novaeangliae). Disse artene har vært naturgrunnlaget for moderne hvalfangst med harpunkanon.