Stim, tett svømmende samling av en enkelt fiskeart. Arter som pleier å svømme slik og vandre i flokk og følge, omtales vanligvis som stimfisker, f.eks. sild og makrell. Flere fiskearter går til visse årstider i stim så høyt i vannet at vannflaten brytes. Dette kalles i mange strøk at fisken stimer.