Ulvik

Ulvik er en kommune i Vestland fylke, på nordsiden av Eidfjorden, Hardangerfjordens innerste, østlige del og Osafjorden og dens arm Ulvikafjorden med dalene og fjelltraktene innenfor. Ulvik omfatter også fjellområdene nordøstover med Hardangerjøkulen, Finse og vestre del av Hallingskarvet. Ulvik ble opprettet som kommune ved delingen av daværende Granvin i 1891 i henholdsvis Ulvik og Granvin kommuner. Hele artikkelen