Ulvik

Ulvik, kommune i Hordaland fylke, på nordsiden av Eidfjorden, Hardangerfjordens innerste, østlige del, omkring Osafjorden og dens arm Ulvikfjorden med dalene og fjelltraktene innenfor, likeledes fjellområdene nordøstover til Hardangerjøkulen, Finse og vestre del av Hallingskarvet. Ulvik ble opprettet som kommune ved delingen av daværende Granvin i 1891 i henholdsvis Ulvik og Granvin kommuner. Hele artikkelen