Ulvik

Ulvik er en kommune i Vestland fylke i Hardanger på nordsiden av Eidfjorden, Hardangerfjordens innerste, østlige del med Osafjorden og dens arm Ulvikafjorden og dalene og fjelltraktene innenfor. Ulvik omfatter også fjellområdene østover med Bergensbanes høyfjellsstrekning med Finse og Hallingskeid stasjoner, likeledes nordøstre del av Hardangerjøkulen og vestre del av Hallingskarvet. Hele artikkelen