namsmyndighet

Namsmyndighet, den offentlige myndighet som forestår tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av privatrettslige og offentligrettslige krav etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven og tvisteloven.

Namsmyndighetene er namsmannen og tingretten, som tidligere ble kalt namsrett når den behandlet saker om tvangsfullbyrdelse. Tingretten er funksjonelt overordnet namsmannen.

Namsmannen hører organisatorisk til politi- og lensmannsetaten. I et lensmannsdistrikt er lensmannen namsmann. I Oslo og større byer er det etablert egne namsfogddistrikter, der namsfogden er namsmann. I politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er politistasjonssjefen namsmann.

Namsmannen behandler de saker som loven legger til ham, derunder utleggsforretninger, tvangssalg av løsøre, verdipapirer, fondsaktiver og enkle pengekrav med mer, og saker om tvangsfravikelse av fast eiendom (utkastelse). Tingretten kan dessuten overlate til namsmannen å holde tvangsauksjon over realregistrerte formuesgoder; gjelder auksjonen en fast eiendom i lensmannsdistrikt, skal dette normalt skje.

Under tingretten hører de saker som ikke er henlagt til namsmannen, blant annet tvangssalg og beslutning om tvangsbruk av realregistrerte formuesgoder (fast eiendom, skip og fly), arrest og midlertidige forføyninger. Tingretten er dessuten klageinstans når det gjelder avgjørelser truffet av namsmannen.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg