#Svalbard

Svalbard globale frøhvelv

Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix. Begrenset gjenbruk

Svalbard, fellesnavn på flere ishavsøyer som tilhører Norge. Den største og viktigste øya er Spitsbergen. De andre øyene er Nordaustlandet, Edgeøya, Barentsøya samt en rekke mindre øyer. Mer isolert ligger Kvitøya, Kong Karls Land og Hopen, og lengst i sør Bjørnøya. Navnet Svalbard er avledet av sval, 'kjølig', og bard, 'kant, rand'.

praktærfugl

Praktærfugl er en fugleart i andefamilien. I norsk jaktlov har den i alle år blitt kalt ekonge, som er et vanlig brukt (men ikke offisielt) navn i Nord-Norge (jamfør efugl for ærfugl).