Oljevern er tiltak for å hindre og begrense forurensningsskader ved utslipp av olje. Etter forurensningsloven av 13. mars 1981 skal all virksomhet som kan føre til akutt oljeforurensning ha en oljevernberedskap. Operatørene på norsk kontinentalsokkel har etablert en havgående oljevernberedskap i fellesskap, som er godkjent av Statens forurensningstilsyn (SFT). Flere bedrifter og oljeselskaper har også egne beredskapsordninger.

Det er et hovedprinsipp i norsk oljevernberedskap at mest mulig av oljen som søles ut, skal samles opp med bruk av oljelenser og oljeopptaker nær utslippsstedet. Det er sterke begrensninger for bruk av kjemikalier i norsk oljevernberedskap. Dette har delvis sammenheng med hensynet til kystfiskeriene. Et problem med oljelenser er også at evnen til å samle inn olje reduseres med økende bølgehøyder.

Kommunene skal sørge for beredskap mot mindre tilfeller av oljesøl som ikke er dekket av annen beredskap. Kysten er inndelt i 34 regionale beredskapsområder med egne interkommunale beredskapsutvalg. Innen hver region finnes personell og depoter med lett, mobilt utstyr beregnet for mindre utslipp. Kommunene er forpliktet til å aksjonere mot større tilfeller av oljesøl som inntreffer, men da i samarbeid med Kystverket. Staten skal sørge for beredskap mot større tilfeller av oljeforurensning som ikke er dekket av kommunal eller privat beredskap. Statens oljevernberedskap ved større hendelser er organisert i Kystverket. Dette omfatter blant annet en oljevernavdeling i Horten med stasjoner i Tromsø og på Mongstad, 15 oljeverndepoter (ett på Svalbard) med beredskapsutstyr, fem oljevernfartøyer, ett overvåkningsfly, avtaler om bruk av private og offentlige fartøyer, samt internasjonale avtaler om bistand ved oljesøl.

Til tross for enkelte alvorlige ulykker har norsk oljevernberedskap hittil (2006) ikke vært satt på de store prøvene langs norskekysten i forhold til ulykker internasjonalt. Under og etter Golfkrigen tilbød norske myndigheter assistanse til Saudi-Arabia for å bekjempe oljeutslippene som ble utløst av krigen mellom Irak og de allierte styrkene. Aksjonen pågikk i tre måneder, og den norske innsatsen høstet stor anerkjennelse.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg