Stunner, arkeologisk funnsted øst i Ski kommune, Akershus, med levninger etter en 11 000 år gammel steinalderboplass, oppkalt etter gården Stunner. De første funn ble gjort da bonden Johannes Mikkelsen oppdaget flintstykker i åkeren i 1928, men gjenstander fra funnet ble ikke utstilt før i 1996. Anders Nummedal fastslo at stedet var en del av Fosnakomplekset.