Ski var en kommune i Akershus fylke. Den ble i 2020 slått sammen med Oppegård kommune og ble en del av Nordre Follo kommune. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Ski kommune lå i Follo sørøst for Oslo, og grenset til Oslo i nord, Ås i vest, Hobøl i sørøst og Enebakk i øst. Kråkstad kommune ble i 1930 delt i Ski og Kråkstad, som i 1964 igjen ble slått sammen, nå under navnet Ski. Hele artikkelen

Ny artikkel