Siggerud, tettsted i Ski kommune, Akershus. Siggerud ligger i Sørmarka et par km sør for grensen til Oslo. Boligområde med noe kontor- og lagervirksomhet. Siggerud kirke er en langkirke i tømmer fra 1905 i Nordre Follo prosti. Arkitekt var Holger Sinding-Larsen.