Den første bureising i Queensland fant sted 1826, da territoriet, daværende Moreton Bay District, ble brukt som straffekoloni. De siste straffanger ble deportert hit 1839. I 1842 ble innvandringen til Queensland frigitt, 1859 ble området organisert som egen koloni og utskilt fra New South Wales. Stat 1901.