Okean, serie sovjetiske/ukrainske havobservasjonssatellitter utstyrt med radar og brukt i solsynkrone baner blant annet til oseanografisk forskning og registrering av is i arktiske havområder. Første prøvesatellitt ble under betegnelsen Kosmos 1500 skutt opp i 1983, første operative satellitt, Okean 1, i 1988.