Melhus

Melhus, kommune i Trøndelag fylke, omfatter nederste cirka 30 km av Gaulas løp med skogtraktene på begge sider. Opprettet 1964 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Hølonda, Horg, Flå og Melhus, samt et par gårder i Buvik kommune.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Morten Olsen Haugen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 14 artikler:

B

  1. Benna