Buvik, grend sørvest på Kvaløya, Tromsø kommune, Troms; 10 innbyggere (2018). Stedet har fornminner fra jernalderen, blant annet i form av steinrøyser. Gjennom Buvik går Fv. 54 fra Larseng, som fra 2011 har tunnelforbindelse under Rystraumen til Balsnes på Malangshalvøya, til Sommarøy.