Losby

Losby, storgård i Lørenskog kommune, Akershus, omfatter sentrale deler av Østmarka.

Gården utgjør i dag rundt 44 km2 og fikk sin nåværende utstrekning midt på 1800-tallet etter sammenslåing av de tre gårdene Losby, Østmork og Vestmork, samt noe gårdsskog, til dels også i Rælingen kommune. Alle de tre nevnte gårdene ble ryddet i middelalderen.

Losby var 1647 borgergods og vanlig bondegård. Den tilhørte familien Cudrio på slutten av 1700-tallet og fra om lag 1800 grosserer Lumholtz. Fra 1830 tilhørte den Jakob Meyer, deretter hans sønn, Lorentz Meyer. Losby ble deretter overtatt av sistnevntes svigersønn Hakon Boeck, og etter ham sønnen Lorentz M. Boeck. Ved dennes død 1923, ble godset omdannet til et interessentskap, som i dag eies av medlemmer av familiene Andresen, Astrup, Brinch, Collett, Krohn, Wilhelmsen m.fl.

Gjennom eiendommen renner Losbyelva nordover; det meste av Lørenskogs del av Østmarka har avløp til den. Den løper sammen med Fjellhammarelva og renner så østover til Nitelva og Glomma. På Losby var det tidligere omfattende sagbruksvirksomhet; transporten ble fra 1861 besørget av en 6 km lang jernbane til Fjellhamar stasjon på Hovedbanen, først drevet med hester, fra 1914 med motorvogn. Banen ble nedlagt i 1930-årene.

I dag er det en større golfbane på innmarka til Losby gård, og hovedbygningen, som 1980, sammen med tunet, ble solgt til Lørenskog kommune og senere til private interesser, utgjør en del av et moderne hotell. Deler av det moderne hotellanlegget brant i september 2011 og januar 2016, men den originale hovedygningen fra 1850 ble ikke berørt. Vasshjulet på sagbruket i Losbyelva med en diameter på nesten 7 m er restaurert og er brukt som motiv for Lørenskogs kommunevåpen.

Kommentarer (1)

skrev Roger Pihl

Det høres så dramatisk ut at hovedbygningen brant i 2011, men iflg Romerikes Blad var det bare røykutvikling i en heis? http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5740763.ece

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg