Skårer er en tettbebyggelse i Lørenskog kommune, Akershus. Bebyggelsen er sammenhengende mellom Oslo og Lillestrøm, på sørsiden av Strømsveien Rv. 159. Skårer har noe industri og flere butikksentre. Her finnes Triaden med hotell, kino- og teatersal samt bibliotek. På Skårer gård ligger Lørenskog bygdemuseum. Navnet kommer av norrønt Skorar, av skor, kanskje 'berghylle eller avsats'.