Klepp

Klepp, kommune i Rogaland fylke, ved kysten på den midtre delen av Jæren. Kommunen strekker seg østover til Frøylandsvatnet og ligger i sin helhet på Låg-Jæren med høyeste punkt 102 moh. (Tinghaug mellom Bryne og Kleppe). Klepp grenser til kommunene Hå i sør, Time i øst, og Sandnes og Sola i nord. Klepp er sammen med Time eneste kommune i Rogaland med uendrete grenser helt siden det lokale selvstyret ble innført i 1837. Hele artikkelen