Orrevatnet, vann i Klepp kommune, Rogaland, på Jæren; 8,1 km2, 3,6 moh. Orrevatnet er atskilt fra havet ved en 10 km lang, smal sandstripe, Revtangen. Viktigste tilløp er Bryneåna fra Frøylandsvatnet. Avløp gjennom Orreelva i sørvest. Uttapping har redusert vannet noe. Kjent for sitt rike fugleliv og for stor produksjon av fisk, spesielt sik og ål. Naturreservat.