Kleppe/Verdalen, tettsted og administrasjonssenter i Klepp kommune, Rogaland. Den østre delen av tettstedet, Kleppe (Kleppekrossen), ligger rundt krysset mellom hovedveien sørover Jæren, Fv. 44, og Fv. 510 (Kleppe–Sola–Stavanger). Her er det betydelig handels- og servicevirksomhet, likeledes adskillig industri, vesentlig basert på landbruket (næringsmiddel- og verkstedindustri); ellers trelast-/trevareindustri. I Kleppe ligger Jæren Folkehøgskule og Klepp bygdemuseum. Vestre del av tettstedet, Verdalen, er i større grad et boligområde. Sørvest for Kleppe/Verdalen ligger Kleppelunden friluftsområde.