Jesabel

Faktaboks

Jesabel
Jezebel, Jezabel
Født
Sidon
Død
Samaria
800-tallet fvt.
Jesabel og Ahab møter Elia.
Av .

Artikkelstart

Jesabel, datter av kong Ethba'al av Tyrus og gift med kong Akab, som var konge i Samaria ca. 870–851 fvt. Til forskjell fra de andre kongelige hustruene i Det gamle Israel, later Jesabel til å ha vært en dronning med reell innenrikspolitisk og religiøs makt.

Beretningene om kong Akab og dronning Jesabel finnes i 1. Kongebok 16 og 2. Kongebok 9, og er en del av beretningene om profetene Elia og Elisha. Kongebøkene tilhører det bibelforskningen kaller Det deuteronomistiske historieverk.

Jesabels navn er blitt brukt for å karakterisere forføreriske og forræderske kvinner helt frem til våre dager, men det er ingen ting i tekstene som underbygger ettertidens bilde av henne som seksuell forførerske. Jesabel har også vært et populært motiv i kunsten.

Bibelfortellingene

Statue av Leon Auguste Perrey (1841–1900) Musée des Beaux Arts de Besançon.

Statue av Jesabel som blir spist av hunder.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

fremmed kult

Tekstene fremstiller dronning Jesabel som grusom og egenrådig, og fordømmer hennes støtte til Baal-gudene, noe som i bibelsk språkbruk kan referere til flere kanaaneiske guder. I Jesabels tilfelle kan det for eksempel ha handlet både om Baal og om sidoniernes gud, Melkart. Under Jesabels påvirkning ble også kong Akab åpen overfor andre guder og kultformer. Han skal ha latt reise et alter for Baal og en såkalt Ashera-pæl (kanskje en statue med kvinnelige former) i Samaria, men hans sønner fikk likevel israelittiske navn som inneholdt ordet "jahu" (Jahve). Akab fremstilles heller ikke som like skyldig som sin kone. Han får også en verdig død på slagmarken.

For Jesabel, som var prinsesse av Tyros (Sur) og Sidon, og kanskje utdannet som Baals eller Melkarts prestinne, må det ha vært naturlig å bringe denne kulten med seg til Samaria. Jesabel hadde øyensynlig også egne midler. 1. Kongebok 18,19 beretter om at hun underholdt 450 Baal-profeter og 400 Ashera-profeter, og lot dem spise ved sitt bord. I bibeltekstene, som er skrevet og redigert av menn som representerte den offisielle Jahve-kulten, var alt dette vederstyggeligheter som bidro til rikets senere undergang. Også selve ideen om kvinnelige prester og offisielle kultutøvere må ha vært frastøtende og fremmed.

elia på karmelfjellet

Jahve-kulten later til å ha hatt stort gjennomslag i befolkningen på denne tiden, men andre guder og kultformer eksisterte fremdeles. Profetene så det som sin oppgave å bekjempe alt de så på som frafall fra den rene Jahve-troen, og både Jesabel og kong Akab blir fremstilt som profetenes arge motstandere. For endelig å få bevist hvilken gud som var sterkest, får profeten Elia istand en konkurranse på Karmel-fjellet, der det blir åpenbart for folket at Jahve er den eneste guddommen med reell makt. Deretter lar Elia alle Baal-profetene samle ved Kishon-bekken, for så å drepe dem (1. Kongebok 18, 21– 40). Likevel frykter han Jesabels trusler og rømmer landet (1. Kongebok 19,1–3). Det nevnes heller ikke hva som skjedde med gudinnen Asheras profeter. Disse kan ha forsatt å leve under Jesabels beskyttelse.

nabots vingård

Jesabels handlinger er til dels grusomme; hun behandler sine motstandere slik det var vanlig på denne tiden. Mest kjent er fortellingen om Nabots vingård. Da Nabot nekter å gi sin fedregård til kongen, legger kongen seg til sengs og nekter å spise. For å få ham glad igjen utsteder Jesebel derfor en skriftlig ordre om å la Nabot drepe, for at kongen likevel skulle få overta gården. Det fortelles at hun selv skrev brevet, og satte kongens segl (stempel) på dette (1. Kongebok 21, 8). Hun hadde altså myndighet til å utstede ordre i kongens navn.

kvinnen ved vinduet

Elfenbensbilde fra Fønikia (800–700-tallet fvt.) Funnet i Nimrud, dagens Irak.

Kvinnen ved vinduet
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Jesabel levde videre i Samaria etter kong Akabs død, så lenge hennes sønner regjerte. Men under Jehus opprør mot kong Joram og alle kong Akabs etterkommere, må hun ha regnet med at også hun ville bli drept. Tekstene forteller at hun sminket øynene, pyntet seg på hodet, og modig stilte seg ved vinduet for å møte sin motstander (2. Kongebok 9, 30–31). Dette motivet, "kvinnen ved vinduet", er kjent fra vakre små elfenbensplaketter fra flere land i Midtøsten på denne tiden, og forekommer også i flere bibeltekster (2. Samuelsbok 6,16; Dommernes bok 5,28). Kvinner som ser ut av vinduet, og dermed viser seg ubeskyttet, er forbundet med ubehagelige opplevelser eller døden i bibeltekstene. En kvinne som også sminker seg før hun lar seg beskue, kan være ment å gi assosiasjoner til tempelprostitusjon, noe som kan ha bidratt til Jesabels rykte som fordervet forfører.

jesabels død

Bilde fra Galleria Nazionale di Conseza.
Jesabel blir spist av hunder
Av .

Jehu lar henne drepe, men gir ordre om at siden hun tross alt var en kongsdatter (ikke fordi hun hadde vært dronning) måtte hun bli gravlagt (2. Kongebok 9,34). Da de skulle begrave henne fant de imidlertid bare hodeskallen, hendene og føttene. Jehu skal da ha uttalt at Jahves straff hadde nådd henne, og hun var blitt spist av hunder (2. Kongebok 9,35–37). Tross utryddelsen av de 450 Baal-profetene mange år tidligere, later også Baal-kulten til å ha eksistert videre. Etter Jesabels død står Jehu fri til å beordre alle Baal-dyrkere drept og Baals tempel revet ned (2. Kongebok 10, 18–28). Likevel står det under hans sønn Joakas, fremdeles en statue av Ashera i Samaria (2. Kongebok 13,6).

Jesabel med moderne øyne

Jesabel må ha vært en både modig, intelligent og skrivekyndig kvinne. Tekstene fremstiller en kvinne som deltar aktivt i landets styre og stell og forsøker å spre sin egen religion i sitt nye hjemland, til dels med makt. Men det er ingen ting i tekstene som underbygger ettertidens bilde av henne som seksuell forførerske. Hun har etter alt å dømme også utøvd sterk innflytelse på den andre mektige kvinnen på denne tiden, Athalja, gift med kong Joram i Juda rike (regjerte 847–845 fvt.) og regent i flere år etter hans død.

Jesabels ettermæle

Jesabel har fått et dårlig ettermæle gjennom bibeltekstene, og i Johannes' åpenbaring (2,20–23) har en falsk profetinne, som også beskyldes for å drive utukt, fått det symbolske navnet Jesabel.

Hennes navn er blitt brukt for å karakterisere forføreriske og forræderske kvinner helt frem til våre dager. Hun har også vært et populært motiv i kunsten.

Jesabels segl

Jesabels segl
Av .
Lisens: CC BY 3.0

Forskere mener at hun sannsynligvis også hadde myndighet til å utstede ordre i eget navn. I 1964 fant den israelske arkeologen, Nahman Avigad, et segl med bokstavene JZBL. Forskere mente tidlig at bokstavene måtte leses som Jezabel. Seglet viser, som vanlig i Det gamle Israel på denne tiden, også egyptisk billedsymbolikk, med symboler for Isis/Hathor, den egyptiske Horus-falken og to Ureuslanger. Men det var likevel lenge uenighet om hvorvidt seglet tilhørte dronning Jesabel. Men i 2007 mente forskeren Marjo C.A. Korpel ved universitetet i Utrecht å ha funnet ytterligere to skadete bokstaver, og at teksten derfor lyder L´JZBL (tilhører Jesabel). At dette kan ha vært dronning Jesabels eget segl godtas nå av de fleste forskere. Tolkningen underbygges også av billedsymbolenes kongelige karakter og seglets størrelse. Seglet tilhører Israel Antiquities Authority Collection og er utstilt i Israel Museum i Jerusalem.

Les mer i store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg