Samuelsbøkene, to bøker, opprinnelig én bok, i Det gamle testamente. De er antakelig skrevet på 400-tallet f.Kr., utformet av de deuteronomistiske historieskrivere (se Deuteronomium), som har gjort omfattende bruk av gamle fortellinger. Som del av Det deuteronomistiske historieverket handler Samuelsbøkene om overgangstiden mellom de karismatiske «dommere» og kongetiden i Israels historie i tidlig jernalder. 1 Sam beretter om profeten, presten og dommeren Samuel (oppdratt hos presten Eli), som salvet kongene Saul og David. Hans mange opplevelser og hans kongetid skildres inngående. De livfulle skildringene representerer noe av den beste fortellerkunst i Det gamle testamente.