Kanaaneisk, fellesbetegnelse på nordvestsemittiske språk og dialekter som ble talt i Kanaan (Palestina) før israelittene innvandret på 1300-tallet f.Kr., omfatter hebraisk, fønikisk og punisk, moabittisk, ammonittisk, edomittisk. Enkelte regner også ugarittisk til disse språkene. Kanaaneisk ble ikke skrevet, da skriftspråket var babylonsk-assyrisk kileskrift. Derfor kjenner vi det bare indirekte, bl.a. gjennom kanaaneiske glosser i Amarna-brevene fra 1300-tallet f.Kr.