Heinrich Hollreiser, tysk dirigent. Ved statsoperaen i München 1942–45, i Düsseldorf 1945–52, førstekapellmester ved statsoperaen i Wien 1952–61, musikalsk leder og sjefdirigent ved Deutsche Oper i Berlin 1961–64; har senere gjestet ved en rekke tyske og internasjonale operascener, også Den Norske Opera.