Francis Bull

Faktaboks

Francis Bull
Født
4. oktober 1887, Kristiania (nå Oslo)
Død
4. juli 1974, Hørsholm, Danmark

Francis Bull slik vi husker ham fra fjernsynets barndom i 1960-årene. Bilde fra Norsk biografisk leksikon

Francis Bull
Av /NTB Scanpix ※.
Foto 1925.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC0 1.0

Francis Bull. Foto fra 1969.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Francis Bull, født i Oslo, norsk litteraturhistoriker, sønn av Edvard Isak H. Bull, cand.philol. 1911, universitetsstipendiat 1913, professor i nordisk litteratur 1920. I studentdagene skrev han Conrad Nicolai Schwach (1908) og Bjørnson og Sverige (i Bjørnsonstudier, utg. av Gerh. Gran 1911). I 1913 vant han kongens gullmedalje for studien Holberg som historiker, og 1916 tok han doktorgraden på avhandlingen Fra Holberg til Nordal Brun; studier til norsk aandshistorie. Av grunnleggende betydning er hans studier over norsk litteratur i dansketiden, som han behandlet i en rekke mindre avhandlinger og i biografier over norske forfattere i Norsk Biografisk Leksikon. Det samlede resultat av sin gransking på dette område la han frem i bind 2 av Bull, Paasche og Winsnes: Norsk litteraturhistorie. Det lyktes ham å påvise sterkere nasjonal sammenheng i den norske delen av «felleslitteraturen» enn man før hadde inntrykk av.

Hans annet hovedemne var Bjørnson-tiden. Resultatet av sine studier her publiserte han i innledningene til Bjørnsonutgaven av 1919 og til minneutgaven av Bjørnsons samlede verker 1960, til utgaven av Bjørnsons samlede dikt i to bind (1926) og et utvalg av Digte og sange (1957), i den omfangsrike Bjørnsonbiografien i Norsk Biografisk Leksikon, i flere avhandlinger om Bjørnson og Ibsen, således i innledningene til flere bind av hundreårsutgaven av Ibsens verker (1928–52). Men også her gir han det samlende helhetssyn i Norsk litteraturhistorie (bd. 4).

De samme, men til dels også andre perioder av norsk og nordisk litteraturhistorie har han behandlet i essaysamlingene Streiftog og studier i norsk litteratur (1931), Mennesker (1938), Landet og litteraturen (1949), Talt og skrevet (1956) og Vildanden og andre essays (1966). En samling Essays i utvalg kom 1964. Fremkalt av Kielland-jubileet er Omkring Alexander L. Kielland (1949). En fremstilling av Bjørnsons forhold til Danmark og Sverige har han gitt i innledningene til Bjørnsons brevvekslinger med danske og svenske (utg. 1953 og 1960). I 1939 kom hans Verdens litteraturhistorie (nye utg. 1947 og 1961).

Som litteraturforsker var Bull utpreget historisk innstilt, men hadde også en levende sans for de estetiske verdier. Etter Gerh. Grans død 1925 overtok han redaksjonen av tidsskriftet Edda til 1962. Medredaktør av Holberg-aarbog (1920–25) og hundreårsutgaven av Ibsens verker. Utgiver av Bjørnstjerne Bjørnsons breve til Alexander L. Kielland (1930), Bjørnsons Tyrolersangen (1932), Georg og Edv. Brandes' brevveksling med Bjørnson, Ibsen, Kielland, Elster, Garborg, Lie (1939) og Alex. L. Kielland. Brev i utvalg (1950).

1941–44 satt Bull i tysk fangenskap. Av sine tallrike foredrag for medfanger gav han 1945 ut Tretten taler på Grini. I Oslo kretsfengsel og under et opphold i enecelle i Møllergt. 19 skrev han 1941 Tradisjoner og minner (1945), en bok som vitner om makeløs personkjennskap, og i fangeleiren skrev han 1944 Henrik Ibsens Peer Gynt (1947). I årene etter krigen, ikke minst etter at han 1957 gikk av for aldersgrensen, utfoldet han stor virksomhet som taler både i Norge og utlandet. Et foredrag om Hamsun kom som bok 1954, Hamsun på ny, andre foredrag og taler er trykt i essaysamlingene. Til hundreårsjubileet for Den skandinaviske forening i Roma gav han ut Nordisk kunstnerliv i Roma (1960). Han ble kjent for et større publikum ved sine personlige, umiddelbare og perspektivrike fjernsynskåserier.

Hovedredaktør av Norges nasjonallitteratur (40 bd., 1968). Preses i Videnskapsakademiet, medlem av styret for Nationaltheatret og formann i styret for A/S Gyldendal Norsk Forlag i en årrekke. Et festskrift utkom til hans 50-årsdag 1937, og til 70-årsdagen ble det utgitt et stort samleverk, Norsk litteraturvitenskap i det 20. århundre (1957) med biografier og selvbiografier av norske litteraturforskere.

Videre lesning

Litteratur

  • Haukaas, Kaare: Francis Bull : 1887-1974 : bibliografi, 1998, isbn 82-91378-17-7, Finn boken
  • Meldahl, Per: "Det 20. århundrets litteraturhistoriografiske kanon" i Kittang, Atle m.fl.: Om litteraturhistorieskriving, 1983, 229-79, isbn 82-90359-16-0
  • Sejersted, Jørgen: "Francis Bull - mellom empiri og retorikk" i Dahl, Per & Torill Steinfeld, red.: Videnskab og national opdragelse: studier i nordisk litteraturhistorieskrivning, del 2, 2002, 361-401 (Nord, 2001:30)
  • Svendsen, Paulus: "Minnetale over professor dr. philos Francis Bull" i DNVA. Årbok 1975, 151-65

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg