Edda, grunnlagt 1914 av Gerhard Gran, utkommer med fire nummer i året og jevnlig med temahefter. Tidsskriftet har som mål å synliggjøre nordisk litteraturforskning, samt være publiseringskanal for litteraturforskere som er opptatt av nordisk litteratur – i og utenfor Norden. Det omhandler litteratur og litteraturteori fra alle språkområder, bringer anmeldelser av norsk og utenlandsk faglitteratur og debattinnlegg. Tidsskriftet utgis med støtte fra Norges forskningsråd.