Studiering, gruppe personer som ønsker å studere et bestemt emne i fellesskap. Deltakerne er ofte tilsluttet en landsomfattende organisasjon som legger arbeidet til rette, bl.a. ved å utdanne studieledere og utarbeide studieplaner. Studiering kan dannes i forbindelse med fjernundervisning og er en vanlig arbeidsform i det frivillige opplysningsarbeid. Fellesorganet for organisasjoner som driver studieringer er Voksenopplæringsforbundet. Staten yter tilskudd til studieringer. Virksomheten reguleres i lov om voksenopplæring av 1976.