Anekdote var i eldre tid et skrift som bygger på muntlig fortelling. Nå brukes det om en kort, gjerne spøkefull fortelling som illustrerer en sak eller har et klart poeng. Innslag av anekdotiske beretninger forekommer i mange romaner.